Kalp Damar Hastalıkları Ozondan Büyük Yarar Sağlayan Diğer Bir Hastalık Grubudur

Kalp Damar Hastalıkları Ozondan Büyük Yarar Sağlayan Diğer Bir Hastalık Grubudur

Ozon kanda antioksidan etki, antienflamatuar etki, kanın sulanması ve oksijen taşıma gücünün artması yoluyla bu hastalarda tedavide kullanılmaktadır. Ozonun kırmızı kan hücrelerine (eritrositlere) olan etkisiyle onları daha esnek hale getirmektedir. Bu da bir yandan yüksek oksijenlenme diğer yandan dolaşımın rahatlamasını sağlayarak kanın arzu edilen bölgelere ulaşmasını sağlamaktadır. Kan hücrelerinin oksijenle olan bağının gevşetilmesi oksijenin gereksinme olan dokulara geçişini kolaylaştırmaktadır . İskemik Kalp Hastalıkları , geçirilmiş Myokard Enfarktüsü ozondan büyük yarar sağlamaktadır. Bu hastalara ozon tedavisi halen görmekte oldukları tedavi kesilmeden ek olarak başlanmaktadır.

İlginçtir ki ozonun tedaviye eklenmesinden sonra hastaların ilaca olan gereksinmeleri gittikçe azalmaktadır. Hastaların ağrıları azalmakta, egzersiz, yol yürüme ve merdiven çıkma performanslarında artış, kan kolesterol düzeyinde azalma meydana gelmektedir. Tromboanjitisoblierans (TOA - Buerger) hastalığı gibi atar damarların daralması ve tıkanması sonucu çeşitli sorunlar yaşayan hastalar ozon tedavisinden sonra ağrısız yol yürüme mesafelerinde artış, dolaşım bozukluğu nedeniyle damar ameliyatı gereksinmelerinde azalma meydana gelmektedir. Aritmi, taşikardi gibi kalp ritm sorunu olan hastalarda ozon lipid düşürücü etkisi yanında elektrolitlerin dengelenmesi, iletinin düzene girmesini sağlamaktadır . Hipertansiyon hastalıklarında ozon mevcut ilaç tedavisine ek olarak verilmektedir. Lipidler ve kanın oksijenlenmesi üzerine olan ozonun etkileri ile tansiyonu normal sınırlarda tutabilmek için gereken ilaç dozu azalmakta ve hastalar kendilerini çok daha iyi hissetmektedir.

Damar hastalıklarında özellikle bacaklardaki atar damarların kısmi tıkanıklarınında ozon başarılı olmaktadır. Tedavi dozunda ozon eritrositlerin esnekliğini ve dayanıklılığını arttırmaktadır. Bu da oksijenin kılcal damarlar aracılığı ile dokulara ulaşabilmesini sağlamaktadır. Diğer yandan hücre zarlarının yapısal ve fonksiyonel sorunlarının giderilmesi, oksidatif serbest radikallerin işlevleri ve endojen antioksidan sentezi artmaktadır. Ozonun çevresel damarların fonksiyonlarını optimize etmesiyle ince damarların işlevleri düzelirken yeni damar oluşumları da sağlanmaktadır. Bu sayede doku beslenmesi bozukluğu nedeniyle amputasyon denilen iyileşmeyen hasta uzuvların kesilmesi gerekliliği ortadan kalkabilmektedir. Not: Ozon bu hastalıklarda yardımcı tedavidir. Kendi uzmanınızla tedavi koordineli yapılmalıdır. 

Tüm Sorularınız İçin 0 (282) 261 93 61